Open post
đăng ký công bố thực phẩm thường

Đăng ký công bố thực phẩm thường ở đâu?

Hiện nay, thủ tục đăng ký thực phẩm thường đã được rút ngắn và thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng hơn rất nhiều từ sau khi nghị định 15/2018/NĐ-CP được ban hành. Không như trước đây mỗi khi doanh nghiệp cần đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm thì đều phải thực […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 6 7 8 9