Open post
tra-cuu-cong-bo-an-toan-thuc-pham

TRA CỨU CÔNG BỐ AN TOÀN THỰC PHẨM

Mỗi sản phẩm khi đưa ra thị trường đều phải thực hiện đăng ký công bố. Việc tra cứu công bố an toàn thực phẩm vừa khẳng định sản phẩm đã được ra sốcông bố phù hợp quy định pháp luật vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bài viết dưới đây sẽ […]

Continue readingMore Tag
Open post
thu-tuc-cong-bo-chat-luong-thuc-pham

THỦ TỤC CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Với mục đích nhằm bảo vệ sức khỏe người dùng. Luật an toàn thực phẩm đảm bảo cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện công bố sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường lưu hành. Vậy thực hiện thủ tục công bố chất lượng thực phẩm cần phải chuẩn bị […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 7 8 9