Công bố dụng cụ thực phẩm

bao gói chứa đựng thực phẩm

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Thủ tục tự công bố vật liệu bao gói tiếp xúc thực phẩm, hay bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm. Doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục tự công bố theo quy định.

Bao gói, dụng cụ thực phẩm không chỉ có chức năng quảng bá thương hiệu sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo quản thực phẩm.

Tại sao phải công bố vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm:

Vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong nước hay nhập khẩu đều phải tuân thủ quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi nếu bao gói, dụng cụ tiếp xúc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ ảnh hưởng tới thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng.

Theo đó: Để sản xuất và kinh doanh mặt hàng này, doanh nghiệp phải làm bản tự công bố và nộp cho cơ quan chức năng quản lý, sau khi tiếp nhận cơ quan lưu trữ hồ sơ và đăng tải thông tin tên doanh nghiệp và tên sản phẩm trên hệ thống trang web của cơ quan tiếp nhận.

Hồ sơ tự công bố vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

    • Bản tự công bố thực phẩm ( mẫu số 01 );
    • Đăng ký kinh doanh có ngành nghề liên quan đến thực phẩm;
    • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
    • Phiếu kiểm nghiệm kết quả có thời hạn 12 tháng;
    • Mẫu bao bì, dụng cụ công bố ( Mẫu nhãn hoặc hình ảnh);

Oceanlaw sẽ hỗ trợ lên chỉ tiêu kiểm nghiệm và đưa sản phẩm của khách hàng đi kiểm nghiệm nếu sản phẩm chưa được kiểm nghiệm.

Thời gian công bố vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm:

Thời gian công bố : 5 – 7 ngày làm việc;
Thời gian kiểm nghiệm : 7 – 10 ngày làm việc.

liên hệ công bố bao bì thực phẩm

Bài viết liên quan:

Thông tin tư vấn công bố bao bì dụng cụ chứa đựng thực phẩm Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0904 445 449 để được hỗ trợ. Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng liên hệ đến Oceanlaw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *