Thủ tục tự công bố thực phẩm thường nhập khẩu

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khi thực hiện kinh doanh mặt hàng thực phẩm thường dù nhập khẩu hay thực phẩm chức năng thì bạn nên thực hiện các thủ tục công bố trước khi đưa sản phẩm ra bên ngoài thị trường. Doanh nghiệp cần thực hiện hồ sơ nào, thủ tục tự công bố thực phẩm thường nhập khẩu như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau để hiểu rõ về quy trình cũng như hồ sơ cần có để thực hiện nhé.

Sản phẩm cần thực hiện tự công bố:

Doanh nghiệp thực hiện tự công bố sản phẩm:

  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.
  2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Hồ sơ, trình tự tự công bố sản phẩm:

Thủ tục tự công bố thực phẩm thường nhập khẩu
Thủ tục tự công bố thực phẩm thường nhập khẩu

Hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm thường:

Hồ sơ tụ công bố sản phẩm thực phẩm chức năng bao gồm:

a) Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự:

Trình tự thủ tục thực hiện công bố thực phẩm thường nhập khẩu bao gồm:

  1. Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định;
  2. Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
  3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên cùng sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương có cơ sở sản xuất do tổ chức, cá nhân lựa chọn.

Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Lợi ích khi tự công bố sản phẩm thường nhập khẩu tại Oceanlaw:

Khi thực hiện công bố thực phẩm thường nhập khẩu tại Oceanlaw, doanh nghiệp sẽ nhận được: 

  • Tư vấn các nội dung khác như: xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, xin phép phép con…
  • Đảm bảo tư vấn viên nhiều kinh nghiệm, xây dựng hồ sơ hộ kinh doanh nhanh chóng;
  • Thông tin chi tiết , tư vấn đầy đủ các nội dung cho khách hàng;
  • Hỗ trợ tư vấn pháp lý 1 năm cho hộ kinh doanh mới.
  • Tư vấn các nội dung khác như: cơ sở đủ điều kiện, xin phép phép con

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Website: https://congbothucphamnhanh.com/ 

Hotline: (024) 3795 7779 hoặc 0904 445 449

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *