Open post
Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng là một bước bắt buộc của mỗi doanh nghiệp khi muốn đưa sản phẩm lưu hành bên ngoài thị trường. Đây như một cam kết của doanh nghiệp với người tiêu dùng về sản phẩm và cũng là một quy định bắt buộc của cơ quan nhà […]

Continue readingMore Tag
Open post
Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng hợp quy

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

Công bố thực phẩm chức năng là quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước với mỗi doanh nghiệp. Cho nên, để sản phẩm đến được với người tiêu dùng thì doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký công bố thực phẩm chức năng. Vậy đăng ký công bố thực phẩm chức năng […]

Continue readingMore Tag
Open post
Đăng ký thực phẩm chức năng tại Oceanlaw

Đăng ký thực phẩm chức năng tại Oceanlaw

Đăng ký thực phẩm chức năng là một việc bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đưa sản phẩm lưu hành ngoài thị trường. Đây như một lời cam kết về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp đối với khách hàng, người tiêu dùng sản phẩm. Đồng thời đây cũng là một […]

Continue readingMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9